Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda


Vodna telesa površinskih voda (VTPV)

 Stanje (kemijsko in ekološko)
 Obremenitve in vplivi
 Temeljni ukrepi (nabor ukrepov)
 Območja s posebnimi zahtevami
 OVDOC 2015
 Pomembne zadeve upravljanja voda
 Okoljski cilji
 Dopolnilni ukrepi (nabor ukrepov)
 Izjeme pri doseganju okoljskih ciljev
 Karakteristični pretoki in raba voda
 ⇒ 
Vodna telesa podzemnih voda (VTPodV)

 Stanje (kemijsko in količinsko)
 Temeljni ukrepi (nabor ukrepov)
 OVDOC 2015
 Pomembne zadeve upravljanja voda
 Okoljski cilji
 Dopolnilni ukrepi (nabor ukrepov)
 Izjeme pri doseganju okoljskih ciljev
 ⇒ Verzija: 0.43 (5.12.2011)